Tarieven 2017

Declarabel bij zorgverzekering:

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit maximumtarief of een ander tarief gehanteerd.

Voor 2017 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars.

Niet declarabel bij zorgverzekering:

Individuele behandeling reguliere logopedie (buiten voorwaarden vergoeding)   €35,00
Individuele behandeling dyslexie   €35,00
Verzuimtarief (te laat afmelden/niet afmelden)   €35,00
Groot Overleg (max 60 minuten)   €80,00
Verslag beknopt   €40,00
Verslag uitgebreid   €80,00