Privacy

De AVG wet dient ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Alle medewerkers binnen Logopedie Binnenstad & Lunetten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. In de behandelovereenkomst leggen we deze afspraken vast.