Klachten

Wanneer u een klacht heeft kunt u dat bespreken met de behandelend logopedist . U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhouder Linda Heijnen. We gaan met elkaar in gesprek.

De praktijk is aangemeld bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn (telefoon 0182-587185) die de NVLF samen met de NPCF heeft ingesteld.