Muriël Schouten

Logopedist | Lees- en spellingspecialist

 

Muriël is gespecialiseerd in:

Spraak

Fonologische en fonetische articulatieproblemen, slissen, onvoldoende verstaanbaar spreken als gevolg van een te hoog spreektempo, articulatie/verstaanbaarheidsproblemen als gevolg van meertaligheid en dialect. Methoden: o.a. Hodson en Paden

Taal en meertaligheid

Stagnerende taalontwikkeling bij kinderen van alle leeftijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een te kleine woordenschat, achterstanden in de zinsontwikkeling of in de toepassing van taal in dagelijkse situaties.  Methoden o.a.: Communicatieve taaltherapie

Lezen, spelling en dyslexie

Problemen in de (auditieve) leesvoorwaarden – ook wel bekend als ‘hakken en plakken’ –  en in het leren van klanken en letters.  Lees- en spellingsproblemen of dyslexie.

Methoden o.a.: Voorschotbehandeling, Spreekbeeld, Klanken in Kleuren, Retentietraining en de KWeC-methodiek.

Stem en keelklachten

Stemproblemen zoals heesheid, stemvermoeidheid, onvoldoende stemvolume, genderdysfonie, spreektoonhoogte die niet past bij de stemmogelijkheden of de persoonlijkheid.  Globusklachten (keelklachten waarvoor geen fysieke oorzaak is gevonden).

Methoden o.a.: Lax-vox, Manuele larynxfacilitatie, Accentmethode, Resoneren, Estill Voice Training.

 

Haar behandelingen kenmerken zich door een individuele aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de cliënt en diens directe omgeving.

Werkdagen 

Maandag, woensdag en donderdag

Locatie Binnenstad

030-2341356