Lisette Bons

Logopedist | OMFT-therapeut | PROMPT-therapeut

 

Lisette is gespecialiseerd in:

Spraak

Onderzoek en behandeling van fonologische en fonetische articulatieproblemen, slissen, onvoldoende verstaanbaar spreken als gevolg van een te hoog spreektempo, articulatie/verstaanbaarheidsproblemen als gevolg van meertaligheid en dialect.

Methoden: o.a. Hodson en Paden, PROMPT

Taal en meertaligheid

Onderzoek en behandeling van kinderen waarbij de taalontwikkeling onvoldoende op gang komt, zoals kinderen met een te kleine woordenschat, achterstanden in de zinsontwikkeling of pragmatiek (= taalgebruik).

Methoden o.a.: Communicatieve taaltherapie, Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM)

Mondgedrag

Onderzoek en behandeling van functioneel afwijkend mondgedrag, zoals afwijkende tongligging in rust en afwijkend slikken.

Methoden o.a.: OMFT (OroMyoFunctionele Therapie).

 

Lisette sluit aan bij de belevingswereld van het kind door de keuze van het behandelmateriaal en het op maat maken hiervan. Hiermee zorgt ze voor het plezier en vertrouwen die zo belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.

Werkdagen

Maandag, dinsdag, vrijdag

Locatie Binnenstad 

0624280981

l.bons@logopediebinnenstadlunetten.nl