Linda Heijnen

(Préverbaal-)Logopedist | Hanen therapeut | SI therapeut | Praktijkhouder

 

Linda werkt als préverbaal logopedist, Hanen therapeut en SI therapeut.

Préverbale logopedie
Een préverbaal logopedist biedt hulp bij eet- en drinkproblemen en problemen rondom de spraaktaalontwikkeling van (zeer) jonge kinderen. Eet- en drinkproblemen worden in de thuissituatie behandeld. Dit kunnen hulpvragen zijn rondom borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, kauwen en drinken uit de open beker. De spraaktaalontwikkeling van (zeer) jonge kinderen wordt in spelvorm gestimuleerd. Vaak worden ondersteunende gebaren ingezet.

Hanen therapeut
Twee keer per jaar geeft Linda de Hanen oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën”. De Hanen oudercursus is voor ouders van niet of nauwelijks sprekende kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. U leert om tijdens dagelijkse situaties uw communicatie af te stemmen op uw kind. De cursus bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten en 3 individuele sessies. 

SI therapeut
Met onze ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan doen we prikkels op die door de hersenen verwerkt worden. Hierdoor ontstaat een beeld van de wereld om ons heen zodat weer  op de juiste manier op kunnen reageren. Wanneer dat niet lukt is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. De SI therapeut richt zich op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Een SI therapeut is een (kinder-)fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist die na zijn/haar opleiding de opleiding Sensorische Integratie heeft gevolgd. Linda neemt de principes vanuit de SI mee in haar werk als logopedist. 

Linda heeft ruime ervaring met het behandelen van (zeer) jonge kinderen en kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Haar specialisaties rondom spraaktaal, eten en drinken, de Hanen oudercursus en sensorische informatieverwerking (SI) kunnen geïntegreerd worden tijdens de behandeling.

Preverbale logopedie aan-huis wordt in overleg ingepland.
Op maandag en donderdag werkt ze op locatie bij de Berg en Bosch School, locatie Houten.

 

Haar specialisatie op het gebied van SI (sensorische informatieverwerking) is de basis van haar manier van werken. Ze kijkt naar de mogelijkheden en voorkeuren van het kind en de omgeving en geeft zo vorm aan persoonlijke zorg.

 

Werkdagen

Maandag, woensdagochtend, donderdag, donderdagavond en vrijdag