Ilse Maas

Logopedist | Lees- en spellingspecialist

 

Ilse is gespecialiseerd in:

Spraak

Problemen in de spraakontwikkeling bij kinderen.

Methoden o.a.: Hodson & Paden

Taal en meertaligheid

Stagnerende taalontwikkeling bij kinderen van alle leeftijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een te kleine woordenschat, achterstanden in de zinsontwikkeling of in de toepassing van taal in dagelijkse situaties.

Methoden o.a.: Communicatieve taaltherapie en Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM).

Lezen, spelling en dyslexie

Problemen in de (auditieve) leesvoorwaarden – ook wel bekend als ‘hakken en plakken’ –  en in het leren van klanken en letters.  Lees- en spellingsproblemen of dyslexie.

Methoden o.a.: Voorschotbehandeling, Spreekbeeld, Klanken in Kleuren, Retentietraining en de KWeC-methodiek.

 

De therapie van Ilse kenmerkt zich door kindgerichtheid. Een kind mag zich gezien en gehoord voelen en vanuit een vertrouwensband proberen we samen de gestelde doelen te bereiken. 

Werkdagen 

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Locatie Lunetten

0648936721

i.maas@logopediebinnenstadlunetten.nl