Femke Leijten

Logopedist | Praktijkondersteuner | Klinisch Linguïst

 

Femke is gespecialiseerd in:

Spraak

Onderzoek en behandeling van fonologische en fonetische articulatieproblemen, slissen, onvoldoende verstaanbaar spreken als gevolg van een te hoog spreektempo, articulatieproblemen als gevolg van meertaligheid en dialect

Methoden o.a.: Hodson & Paden, Metaphon

Taal en meertaligheid

Onderzoek en behandeling van kinderen waarbij de taalontwikkeling onvoldoende op gang komt, zoals kinderen met een te kleine woordenschat, achterstanden in de zinsontwikkeling of pragmatiek (=taalgebruik).

 

Femke kijkt (mede door haar scholing in de psychologie) met een brede en open blik naar cliënten. Het creëren van een fijne behandelsfeer en het motiveren van de cliënt staat bij haar centraal. Tijdens de behandeling maakt zij veel gebruik van visualiseren door middel van tekenen. 

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Locatie Lunetten & locatie Scholen Lunetten

0642000583

f.leijten@logopediebinnenstadlunetten.nl