Leeftijden

We zijn er voor iedereen, van jong tot oud. Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen.

Je kunt hierbij denken aan: pasgeboren baby’s bij wie het drinken uit de borst of fles niet vanzelf gaat. Kinderen die moeite hebben met de lepelvoeding of de overgang naar vaste voeding. We zijn gespecialiseerd in preverbale logopedie.

Peuters bij wie de taalontwikkeling moeizaam op gang komt.

Ouders van niet of nauwelijks sprekende kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis kunnen de Hanen oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën” bij ons volgen. U leert om tijdens dagelijkse situaties uw communicatie optimaal af te stemmen op uw kind. De cursus wordt 2x per jaar aangeboden en bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten en 3 individuele sessies. De cursus wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Basisschoolkinderen bij wie het lezen en spellen moeilijk op gang komt.

Schoolkinderen en jongeren met afwijkend mondgedrag en afwijkend slikken. We zijn gespecialiseerd in OMFT (OroMyoFunctioneleTherapie).

Maar ook volwassenen kunnen een beroep doen op de logopedist. Bijvoorbeeld bij stem- spraak- of slikklachten.